Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Rada rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
 Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca - Elżbieta Mościńska
Zastępca przewodniczącej - Monika Mielczarek
Skarbnik - Barbara Sońta
Sekretarz - Marlena Wiśniewska


  Konto Rady Rodziców - Pekao S.A.

   15124031161111000035068644

Składka uchwalona przez  radę rodziców  na rok szkolny 2021/2022 wynosi  35 zł za pierwsze półrocze i 35 zł za drugie półrocze.