Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
 
Opłata miesięczna za przedszkole od 7 października 2022 roku :
 

Podstawa prawna:
 
UCHWAŁA NR LIV/686/22  RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 roku.
 
Opłata za pobyt dziecka w wieku do pięciu lat składa się z dwóch części:
 
- stawka żywieniowa - 11 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek);
 
- 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka ponad bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu w godzinach  8.30 - 13.30.
 
Dzieci sześcioletnie, realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uiszczają wyłącznie opłatę za wyżywienie.
 

 
Rodzice dokonują opłat w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy do dnia piętnastego każdego miesiąca.
 
Rozliczenie opłat za przedszkole dokonywane jest na podstawie czytników rejestrujących pobyt dziecka w przedszkolu.