Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Rozkład dnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
                                               RAMOWY ROZKŁAD DNIA
                        PRZEDSZKOLE CZYNNE OD GODZ. 6.30 DO 16.30
       REALIZACJA BEZPŁATNEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OD GODZ. 8.30 DO 13.30


6.30 – 8.30      Schodzenie się dzieci do przedszkola.
                       Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,
                       tematyczne, dydaktyczne, inne.
                       Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
                       Zabawy integrujące grupę.
                       Praca indywidualna lub w zespole.                       
                                                                                                        
8.30 – 9.30      Czytanie utworów literatury dziecięcej.
                       Zabawy ruchowe , ćwiczenia poranne. 
                       Przygotowanie do śniadania, śniadanie - czynności samoobsługowe         
                       i higieniczne, śniadanie (8.45 - 9.00).
                                        
9.30 – 10.30     Zajęcia dydaktyczne.
                       Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
                 
                                                   język angielski
                  Grupa I     
poniedziałek        9.00 - 9.15
piątek                    9.00 - 9.15

                  Grupa II
środa                   10.00 - 10.15
czwartek              10.30 - 10.45

                 Grupa III
środa                   9.00 - 9.30
czwartek              10.00 - 10.30

                 Grupa IV
środa                  10.15 - 10.45
czwartek             10.45 - 11.15

10.30 – 11.30     Witaminki ( 10.30 - 10.40 )
                         Spacery, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
                     
11.30 – 12.30     Przygotowanie do obiadu -  czynności samoobsługowe i higieniczne,
                         obiad ( 11.40 - 12.00).
                        Przygotowanie do leżakowania.
                        Zabawy relaksacyjne lub czytanie utworów literatury dziecięcej.
                       
12.30 – 14.00    Leżakowanie - słuchanie muzyki relaksacyjnej.
                        Praca indywidualna lub w zespole.
                        Zabawy dydaktyczne.
                        Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
                        Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.00 – 14.30    Przygotowanie do podwieczorku - czynności samoobsługowe
                        i higieniczne,  podwieczorek ( 14.15 - 14.30 ).                

14.30 – 16.30    Praca indywidualna lub w zespole.
                        Zabawy dydaktyczne.
                        Czynności organizacyjne i porządkowe.
                        Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
                        Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.