Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

WAŻNE INFORMACJE NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Bez tytułu
DO OBOWIĄZKOWEGO ZAPOZNANIA SIĘ PRZED PRZYPROWADZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.
Od 01.09.2020r. przedszkole funkcjonuje w reżimie sanitarnym. Mając na względzie bezpieczeństwo całej społeczności przedszkolnej prosimy Rodziców o przyprowadzanie i odbiór dzieci w godzinach:
    GRUPA I  6.30 -  15.00
    GRUPA II 8.00  - 15.00
    GRUPA III 8.00  - 16.00
    GRUPA IV 7.30  - 16.30.

Zgodnie z wytycznymi Sanepidu dziecko podczas pobytu w przedszkolu powinno znajdować się w jednej grupie wiekowej. Zgodnie z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci prosimy odbijać karty w czytniku, wydrukować i wypełnić oświadczenia znajdujące się w załączniku poniżej.


Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci  w Przedszkolu Samorządowym nr 12 zgodna z wytycznymi
przeciwepidemicznymi GIS  z dnia 19 listopada 2020 r.


1.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

2.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

3.Po wejściu do placówki  opiekun/rodzic:
- dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki jednorazowe,
 - dezynfekuje ręce  dziecka (wg uznania),
- odbija kartę w czytniku .

4.Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek zakrywania ust i nosa przez cały czas pobytu w placówce.

5. Opiekun/rodzic ma obowiązek wypełnić  oświadczenia( załączniki).
 
6.Woźne przypisane do poszczególnych grup oczekują w szatniach w wyznaczonych godzinach na dzieci kierowane z holu głównego przez wyznaczonego pracownika  i są odpowiedzialne za wejście dziecka do grupy przedszkolnej. Jeżeli sytuacja na to pozwala(zachowany dystans społeczny 1,5 m) , rodzic może wejść z dzieckiem do szatni bocznej danej grupy.
 
7.Po wejściu do grupy przedszkolnej  dziecko ma mierzoną na czole temperaturę, termometrem bezdotykowym.
W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole dziecka, pomiar jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi.

8.W razie temperatury powyżej 37,4 stopni lub oznak niepokojących objawów chorobowych ( katar, kaszel, wysypka itp.)  rodzic zostaje natychmiast poproszony o odbiór dziecka z przedszkola, a nauczyciel informuje o fakcie dyrektora przedszkola.

9.W przedszkolu może przebywać wyłącznie zdrowe dziecko.

10.Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych dodatkowych przedmiotów (zabawki, książeczki itp.).

11.Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w holu głównym lub szatni bocznej (maksymalnie oczekują dwie osoby)
z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metrów. Dziecko doprowadzane jest przez pracownika przedszkola.

12.Po przyjęciu/odbiorze dzieci do placówki  dezynfekuje się niezwłocznie drzwi główne (wewnętrzne i zewnętrzne), poręcze przed wejściem do placówki kontakt dzwonka (domofonu),czytnik oraz podłogę w holu głównym.

13.W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe oraz złożenie pisemnego oświadczenia, że jest zdrowy a w jego domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

14. Liczba dzienna rodziców/opiekunów odbywających okres adaptacyjny zostanie ograniczona do minimum         
z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

15.W celu zapewnienia szybkiej komunikacji rodzice/opiekunowie podają wszystkie aktualne numery telefonów, także do zakładów pracy.


 
 

Załączniki artykułu

Oświadczenie rodziców 1 (docx) 0.02mb, (Pobrań: 186)
Oświadczenie rodziców 2 (docx) 0.02mb, (Pobrań: 1)
powrót